Anunt

 

 

BUTAN GRUP S.R.L. vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii Contractului de prestări servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare şi a Planului de Afaceri şi pentru Managementul Proiectului “Dezvoltarea durabilă a societății BUTAN GRUP S.R.L. prin realizarea unei investiții productive” conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

1.Denumire solicitant: BUTAN GRUP S.R.L.

2.CUI: RO 11632568.

3.Adresă sediu social: Strada Traian nr. 463, Parter și Etaj 1, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi, cod poştal 800179.

4.Telefon/Fax: 0236.321.996 / 0236.475.832.

5.E-mail: office@butangrup.ro.

6.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: procedura competitivă, conform Ordinului nr. 1284/2016.

7.Sursa de finanţare a contractului: Fondul pentru o Tranziție Justă + Bugetul naţional / fondurile proprii BUTAN GRUP S.R.L.

8.Obiectul contractului și locul de implementare:

  • Obiectul contractului: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare, a Planului de afaceri şi pentru Managementul Proiectului;
  • Locul de implementare: Comuna Tulucești, Sat Tulucești, Strada Liliacului nr. 5, Judeţul Galaţi.

9.Tipul și durata contractului:

  • Tipul: contract de prestări servicii, conform specificaţiilor tehnice.
  • Durata contractului: minim 24 luni de la semnarea contractului de prestări servicii.

10.Valoare estimată: 696.556,00 lei / 140.000,00 Euro.

11.Informaţii, clarificări:

  • Documentul “Specificaţii tehnice” se poate obţine gratuit de la sediul BUTAN GRUP S.R.L. – Strada Traian nr. 463, Parter și Etaj 1, Galaţi, Judeţ Galaţi, Cod Poştal 800179, persoana de contact: Butan Octav-Mihai, de Luni – Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin email.
  • Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.01.2024 ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236.321.996, e-mail: office@butangrup.ro, persoana de contact: Butan Octav-Mihai.
  • Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 22.01.2024, ora 16:00.

12.Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 26.01.2024 ora 12:00.

13.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: BUTAN GRUP S.R.L, Strada Traian nr. 463, Parter și Etaj 1, Galaţi, Judeţ Galaţi, Cod Poştal 800179.

14.Limba de redactare a ofertei: Limba română.

15.Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentului “Specificaţii tehnice”.

16.Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA.

17.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele solicitate şi va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.

18.Cursul de referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea preţurilor ofertelor: 4,9754 lei.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *